UPT BKN MATARAM | LIVE SCORE SKD CASN TAHUN 2021 | SESI 2, Sabtu 2 Oktober 2021

UPT BKN MATARAM | LIVE SCORE SKD CASN TAHUN 2021 | SESI 2, Sabtu 2 Oktober 2021

STATUS :
 UJIAN     = Peserta sedang mengerjakan soal ujian SKD (UJIAN BELUM SELESAI).
 SELESAI = Peserta telah menyelesaikan ujian SKD.

Sumber: 
UPT BKN MATARAM